Quy định thi ngoại ngữ trong tuyển sinh thạc sĩ

26/04/2022

Theo phản ánh của ông Đinh Đức Thiện, công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, hiện nay, một số cơ sở giáo dục đào tạo trong nước có tổ chức tuyển sinh thạc sĩ nhưng chỉ áp dụng thi tuyển môn ngoại ngữ là tiếng Anh. Ông Thiện đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, các cơ sở đào tạo có được tổ chức thi tuyển đầu vào thạc sĩ môn ngoại ngữ là các thứ tiếng khác không? Thí sinh có bằng đại học chuyên ngành ở nước ngoài có được miễn thi ngoại ngữ đầu vào tại các cơ sở đào tạo thạc sĩ trong nước không?

  • Theo điểm a, khoản 2, Điều 8 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28//2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, căn cứ vào yêu cầu của chương trình đào tạo và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi cấp bằng tốt nghiệp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định môn ngoại ngữ trong tuyển sinh và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

   Như vậy, việc quy định ngoại ngữ là tiếng Anh hay ngoại ngữ khác là quyền của Thủ trưởng cơ sở đào tạo trên cơ sở yêu cầu của chương trình đào tạo.

   Ngoài ra, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT không quy định miễn thi ngoại ngữ trong tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn