Quy định về chế độ báo cáo trong công tác đào tạo nâng cao trình độ chuẩn của giáo viên

26/04/2022

Quy định về thực hiện chế độ báo cáo trong thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên?

  • Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định về thực hiện chế độ báo cáo trong công tác nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kế hoạch thực hiện năm 2020 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Kế hoạch của các năm tiếp theo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề với năm thực hiện.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình, kết quả đào tạo hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 12 hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

   Trên đây là quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo trong nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Nghị định 71/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn