Quy định về chi phí bồi hoàn đối với sinh viên sư phạm

26/04/2022

Dạ cho em hỏi, chi phí bồi hoàn đối và cách tính chi phí bồi hoàn đối với sinh viên sư phạm quy định như thế nào?

  • Theo Điều 8 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chi phí bồi hoàn và cách tính chi phí bồi hoàn, cụ thể:

   1. Chi phí bồi hoàn bao gồm kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người học.

   2. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 6 của Nghị định này phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

   3. Sinh viên sư phạm thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Nghị định này phải bồi hoàn một phần kinh phí hỗ trợ. Cách tính chi phí bồi hoàn theo công thức sau:

   S = (F / T1) x (T1 -T2)

   Trong đó:

   - S là chi phí bồi hoàn;

   - F là khoản học phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ;

   - T1 là tổng thời gian làm việc trong ngành giáo dục theo quy định tính bằng số tháng làm tròn;

   - T2 là thời gian đã làm việc trong ngành giáo dục được tính bằng số tháng làm tròn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn