Quy định về thanh tra, kiểm tra trong hoạt động liên kết đào tạo đại học

Ngày hỏi:24/03/2017

Quy định về thanh tra, kiểm tra trong hoạt động liên kết đào tạo đại học. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về thanh tra, kiểm tra trong hoạt động liên kết đào tạo đại học như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 14 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; tổ chức thanh tra hoặc tham gia thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn; xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật.

   2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát hoạt động liên kết đào tạo và xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

   3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động liên kết đào tạo và xử lý những sai phạm trong hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật.

   4. Đại học quốc gia, đại học vùng, các cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo thực hiện tự kiểm tra, thanh tra các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thanh tra, kiểm tra trong hoạt động liên kết đào tạo đại học. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn