Quy định về trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục về chương trình đào tạo giáo viên cao đẳng, trung cấp sư phạm

Ngày hỏi:19/02/2020

Cho tôi hỏi, trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được quy định như thế nào trong văn bản pháp luật mới nhất? Nêu căn cứ pháp lý. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Điều 17 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020) quy định trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

   Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào Thông tư này để đánh giá và công nhận chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn