Quy định về xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo đại học

Ngày hỏi:01/05/2017

Quy định về xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo đại học. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo đại học như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 15 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   1. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo bị xử lý khi vi phạm một trong những quy định sau về liên kết đào tạo:

   a) Thực hiện liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy định này;

   b) Tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu theo quy định;

   c) Đặt lớp đào tạo không đúng địa điểm quy định;

   d) Chưa có Quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo của cơ quan có thẩm quyền.

   2. Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo, cơ sở giáo dục phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục đặt lớp đào tạo vi phạm quy định tại khoản 1, Điều này sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan; những cá nhân có trách nhiệm liên quan sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

   3. Việc xử lý các vi phạm về tuyển sinh, đào tạo trong hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý vi phạm trong liên kết đào tạo đại học. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn