Quy trình xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

26/04/2022

Bạn đọc Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com thắc mắc: Quy trình xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Tôi hiện đang nắm giữ một chức vụ lãnh đạo trong trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ***. Nay vì một số vấn đề về lương, thưởng nên tôi muốn tìm hiểu về các quy định liên quan. Tôi gửi tới Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc như trên. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  • Quy trình xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên được hướng dẫn tại Tiểu mục 3 Mục I Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, theo đó:

   Quy trình xếp hạng

   - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn tất các hồ sơ quy định tại điểm a) khoản 2 của mục này và tổ chức tự đánh giá xếp hạng.

   - Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên, chủ trì phối hợp với sở nội vụ tổ chức thẩm định; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.

   Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của trung tâm giáo dục thường xuyên, sở giáo dục và đào tạo phải hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Quy trình xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, được quy định tại Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • tiểu mục 3 mục i Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn