Sắp tới học phí tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bị sửa đổi trong năm học 2023-2024?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 22/05/2023

Xin hỏi: Có phải sắp tới học phí tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bị sửa đổi trong năm học 2023-2024 không?- Câu hỏi của anh Khánh (Cần Thơ).

  • Sắp tới học phí tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bị sửa đổi trong năm học 2023-2024?

   Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 176/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới.

   Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2023;

   Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn trình Chính phủ trước 30 tháng 5 năm 2023 để địa phương và các cơ sở giáo dục, đào tạo có căn cứ quyết định thời điểm, mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trong đó có các yêu cầu đáng chú ý như:

   - Cần đánh giá một cách căn cơ, tổng thể, toàn diện để đề xuất chính sách, lộ trình thu học phí đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

   Tập trung ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục tại khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, hải đảo;

   Cấp bù cho phần học phí tăng thêm của mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với cho các nhóm đối tượng chính sách, khó khăn, yếu thế; bảo đảm chế độ, chính sách, thu nhập cho đội ngũ giáo viên tại các khu vực này.

   - Đối với học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp.

   Triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp (học bổng, miễn, giảm học phí), bố trí kinh phí từ các chương trình mục tiêu;

   Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho sinh viên; cơ chế đặt hàng nhân lực của các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp... để không làm giảm cơ hội vào đại học, nhất là đại học chất lượng cao đối với các đối tượng chính sách, học sinh nghèo học giỏi, người yếu thế.

   Sắp tới học phí tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ bị sửa đổi trong năm học 2023-2024? (Hình từ Internet)

   Khung học phí đối với chương trình giáo dục mầm non, phổ thông tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2023-2024 được điều chỉnh như thế nào?

   Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định về khung học phí đối với chương trình giáo dục mầm non, phổ thông tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2023-2024. Cụ thể:

   Học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông

   ...

   3. Khung học phí từ năm học 2023 - 2024 trở đi

   a) Từ năm học 2023 - 2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm;

   b) Căn cứ khung học phí quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.

   Như vậy, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí đối với chương trình giáo dục mầm non, phổ thông tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân nhưng không quá 7,5%/năm;

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định.

   Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ gì trong việc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023 - 2024?

   Tại Mục 1 Thông báo 176/TB-VPCP năm 2023 có quy định về vấn đề sách giáo khoa cho năm học mới như sau:

   1. Về vấn đề sách giáo khoa cho năm học mới, đây là vấn đề quan trọng được phụ huynh, học sinh, các nhà trường và xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, yêu cầu:

   - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, không để hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023 - 2024; kịp thời thông tin về tiến độ in, phát hành sách giáo khoa các lớp để nhân dân yên tâm, tạo sự đồng thuận xã hội.

   - Bộ Tài chính rà soát, thông tin về kết quả kê khai giá sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua sách giáo khoa bảo đảm kịp thời.

   Như vậy, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và đào tạo phải đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa và không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cho năm học mới 2023 - 2024.

   Bên cạnh đó, yêu cầu Bộ Tài chính tiến hành rà soát, thông tin về kết quả kê khai giá sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới để các địa phương lựa chọn, đăng ký nhu cầu mua sách giáo khoa bảo đảm kịp thời.

   Đối tượng nào được hỗ trợ chi phí học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân?

   Tại Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP có quy định về những đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

   - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

   - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.

   - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   - Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn