Sinh năm 2001 bây giờ có được đăng ký học lại bổ túc?

Ngày hỏi:10/02/2020

Mình tên chi sinh năm 2001 hồi xưa mình đã thi đỗ cấp 3 lý tử tấn nhưng hồi đó do gia đình xảy ra biến cố lớn nên lúc đó mình đã suy nghĩ nghỉ học, không nộp giấy báo tuyển, giờ cũng đã 3 năm, thực sự đến lúc này hối hận vô cùng tại sao hồi xưa không cố gắng, bây giờ muốn xin lại rất khó vì kết quả đã huỷ, liệu bây giờ muốn xin học lại bổ túc được không?

 • Sinh năm 2001 bây giờ có được đăng ký học lại bổ túc?
  (ảnh minh họa)
 • Theo Điều 10 Luật Giáo dục 2005 thì: Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.

  Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.

  Tại Điều 44 Luật này quy định: Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.

  Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập.

  Như vậy, đối chiếu quy định trên thì bạn đã nghỉ học nay muốn đi học lại hệ bổ túc thì bạn có quyền đăng ký học bổ túc văn hóa.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn