Sinh viên bị đuổi học có được bảo lưu điểm?

26/04/2022
Cho em hỏi khi mình bị đuổi học do điểm trung bình được 2.5 tại đại học. Khi sinh viên đuổi học đó có thể chuyển qua các trường cấp thấp được không ạ? Và được bảo lưu điểm đó không anh chị?
  • Theo Khoản 4 Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT quy định như sau:

   "4. Sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

   a) Có điểm trung bình chung học tập của năm học dưới 3,50;

   b) Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học dưới 4,00 sau hai năm học; dưới 4,50 sau 3 năm học và dưới 4,80 sau từ 4 năm học trở lên;

   c) Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này;

   d) Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quy chế này;

   Chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường có các chương trình ở các trình độ thấp hơn hoặc có các chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng thì những sinh viên thuộc các diện quy định tại các điểm a, b và c khoản này được quyền xin xét chuyển qua các chương trình đó và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở các chương trình mới này. Hiệu trưởng quyết định kết quả học tập được bảo lưu cho từng trường hợp cụ thể."

   Trường hợp bạn bị đuổi học do điểm trung bình của học tập của năm học 2.5 thì vẫn có quyền xin xét chuyển qua các trường có các chương trình ở trình độ thấp hơn và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ khi học ở chương trình mới. Lưu ý: Kết quả học tập được bảo lưu sẽ được Hiệu trưởng quyết định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn