Sinh viên có học phần điểm F không cần phải học lại

26/04/2022

Cho em hỏi đối với học phần tự chọn, khi bị điểm F thì có bắt buộc phải đăng ký học lại học phần đó hay không?

  • Căn cứ Điều 12 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT quy định như sau:

   1. Sinh viên có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D.

   2. Sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

   Như vậy, trong trường hợp sinh viên có học phần tự chọn bị điểm F thì có thể đổi sang học phần tự chọn tương đương khác không bắt buộc phải học lại học phần đó.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn