Sinh viên năm nhất có được xin bảo lưu kết quả không?

26/04/2022

Em chào biên tập ạ, năm nay em thi trượt đại học nguyện vọng 1 nên chuyển sang học nguyện vọng 2. Tuy nhiên, em không muốn tiếp tục theo học. Em dự định học xong kỳ 1 rồi về ôn thi lại để học trường em yêu thích. Cho em hỏi là em có được bảo lưu kết quả không? Xin tư vấn giúp em

  • Theo quy định tại Điều 15 quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT thì:

   1. Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

   a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

   b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế;

   c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của Quy chế này và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Quy chế này.

   2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.

   Như vậy, sinh viên thuộc một trong các trường hợp trên thì được xin nghỉ học tạm thời. Đối với trường hợp của bạn xin nghỉ học tạm thời vì lý do cá nhân thì bạn phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00.

   Do đó, sinh viên năm nhất hoàn toàn có thể xin bảo lưu kết quả học tập của mình.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn