Sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn bao nhiêu một tháng?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/10/2022

Sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn bao nhiêu một tháng? Thời hạn và điều kiện vay vốn đối với sinh viên thuộc hộ nghèo như thế nào? Những đối tượng nào được vay vốn hỗ trợ sinh viên?

Chào anh chị Luật sư, em là sinh viên thuộc hộ nghèo mới nhập học, do điều kiện kinh tế khó khăn nên em muốn vay vốn để trang trải chi phí học tập. Luật sư cho em hỏi, sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn bao nhiêu một tháng? Thời hạn và điều kiện vay vốn đối với sinh viên thuộc hộ nghèo như thế nào?

Mong Luật sư trả lời giúp em, em cảm ơn.

  • 1. Sinh viên thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn bao nhiêu một tháng?

   Tại Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg quy định về mức vốn cho vay đối với sinh viên hộ nghèo như sau:

   1. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

   2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay quy định tại khoản 1 Điều này.

   3. Khi chính sách học phí của Nhà nước có thay đổi và giá cả sinh hoạt có biến động, Ngân hàng Chính sách xã hội thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức vốn cho vay.

   Như vậy, nếu bạn là sinh viên thuộc hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập thì bạn được vay ốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng theo quy định của pháp luật.

   2. Thời hạn và điều kiện vay vốn đối với sinh viên thuộc hộ nghèo như thế nào?

   Tại Điều 6 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về thời hạn cho vay vốn đối với sinh viên thuộc hộ nghèo như sau:

   1. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày đối tượng được vay vốn bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

   2. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học, kể cả thời gian học sinh, sinh viên được các trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn phát tiền vay được chia thành các kỳ hạn phát tiền vay do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định hoặc thỏa thuận với đối tượng được vay vốn.

   3. Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng được vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay, đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay. Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

   Tại Điều 4 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về điều kiện cho vay vốn đối với sinh viên thuộc hộ nghèo như sau:

   1. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.

   2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

   3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

   Theo đó, nếu bạn muốn vay vốn theo chính sách hỗ trợ đối với sinh viên thuộc hộ nghèo thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện vay nêu trên và thời hạn bạn vay vốn được quy định theo pháp luật đã trình bày ở trên.

   3. Những đối tượng nào được vay vốn hỗ trợ sinh viên?

   Tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng được vay vốn tín dụng đối với học sinh sinh viên như sau:

   Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

   1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

   2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

   a) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

   b) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

   c) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

   3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

   Trên đây là các đối tượng được vay vốn hỗ trợ đối với học sinh sinh viên theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn