Sử dụng kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy

Ngày hỏi:20/07/2017

Sử dụng kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật, em là sinh viên năm nhất của trường Học viên bưu chính viễn thông chi nhánh phía Bắc, hôm đi học chính trị đầu khóa, em có được thông báo là qua các kỳ học và các năm, lớp và khoa sẽ tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của người học. Vậy anh/ chị cho em hỏi việc sử dụng kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định như thê nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi của các Bạn. Chân thành cảm ơn!

Minh Hiếu (minhhieu***@gmail.com)

  • Sử dụng kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được pháp luật quy định tại Điều 14 Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   1. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

   2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của cơ sở giáo dục đại học, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp.

   3. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường.

   4. Người học có kết quả rèn luyện xuất sắc được cơ sở giáo dục đại học xem xét biểu dương, khen thưởng.

   5. Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

   Như vậy kết quả đánh giá rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy được sủ dụng và mục đích như:

   Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên, học sinh trong việc học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các mặt khác của nhân cách.

   Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý sinh viên, học sinh trong nhà Trường.

   Làm căn cứ để đánh giá và xếp loại sinh viên, học sinh trong từng học kỳ, từng năm học, xét cấp học bổng và các phần thưởng khác.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc sử dụng kết quả rèn luyện của người học tại các cơ sở đại học chính quy. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 14 Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn