Tăng lương trước thời hạn đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội

26/04/2022
Tôi có một băn khoăn rất mong được giải đáp sớm vì liên quan đến xét tăng lương trước thời hạn. Tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi được khen thưởng 4 Giấy khen của Tỉnh Đoàn Hà Nam và 1 Bằng khen của Trung ương Đoàn, có số QĐ và năm khen thưởng cụ thể từ 2009 đến 2013. Năm nay tôi đến kì tăng lương và Ban thi đua nhà trường căn cứ theo thông tư 08 ngày 31/7/2013 của Bộ nội vụ và Thông tư 519 ngày 2/10/2013 của Sở nội vụ Hà Nam thì tôi được xét tăng lương trước thời hạn ở mức là 9 tháng. Nhưng hiện nay tôi nhận được thông tin từ Phòng giáo dục là tôi chỉ được tăng trước 6 tháng và giải đáp không thỏa đáng. Trước năm 2013 thì giáo viên Tổng phụ trách được tăng lương trước thời hạn cần có Giấy khen hoặc Bằng khen và có thêm chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhưng theo Thông tư 08 và 519 thì tôi thấy không có thêm yêu cầu đó. Vậy tôi rất mong Sở nội vụ quân tâm, xem xét, giải đáp để tôi biết mình được hưởng ở mức nào. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
  • Căn cứ mục III, điểm 5, ý b của Hướng dẫn số 519/SNV-QLCBCCVC ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Sở Nội vụ về cấp độ thành tích tương ứng với thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn:

   “b) Mức 09 tháng, áp dụng đối với các trường hợp đạt được một trong các hình thức thuộc các mục sau:

   - Được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

   - Được tặng danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ba 03 năm liên tục;

   - Có các Đề tài khoa học cấp tỉnh, hoàn thành đúng thời gian quy định, được Hội đồng khoa học của tỉnh đánh giá ở mức đạt yêu cầu trở lên, được đưa vào áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn;”

   Đối chiếu với các thành tích bạn nêu trên đây, bạn được nâng bậc lương trước thời hạn với thời gian 09 tháng. Bạn đề nghị với Phòng GD và ĐT huyện Thanh Liêm xem xét giải quyết.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn