Theo Luật Dạy nghề 2006 thì trung tâm dạy nghề có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:02/11/2018

Cho tôi hỏi theo Luật Dạy nghề 2006 thì trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Hồng Linh - linh******@gmail.com

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm dạy nghề được quy định tại Điều 50 Luật Dạy nghề 2006, theo đó:

   1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm quy định tại các điều 58, 59 và 60 của Luật giáo dục.

   2. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   a) Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;

   b) Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp;

   c) Liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài;

   d) Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

   đ) Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm dạy nghề theo Luật Dạy nghề 2006. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn