Thời gian Giáo viên cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn có được tính vào thời gian công tác liên tục không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Thời gian Giáo viên cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn có được tính vào thời gian công tác liên tục không? Giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo nâng trình độ chuẩn trong trường hợp nào?

Chào ban biên tập, tôi là Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn, vậy cho tôi hỏi thời gian mình được cử đi đào tạo như vậy có tính vào thời gian công tác liên tục để được hưởng một số chế độ không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

  • Thời gian Giáo viên cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn có được tính vào thời gian công tác liên tục không?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Thời gian Giáo viên cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn có được tính vào thời gian công tác liên tục không?

   Căn cứ Điều 10 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn như sau:

   1. Quyền của giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn:

   a) Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian; được hỗ trợ tiền đóng học phí (áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật đối với sinh viên sư phạm);

   b) Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

   c) Được hưởng 100 % lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.

   2. Trách nhiệm của giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn:

   a) Thực hiện các quy định về đào tạo, quy chế và quy định về thời gian đào tạo; chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia các hoạt động đào tạo;

   b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;

   c) Trong suốt thời gian khóa học, giáo viên vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo;

   d) Trường hợp giáo viên không hoàn thành chương trình đào tạo theo thời gian quy định dẫn đến phải kéo dài thời gian đào tạo thì phải tự túc các khoản chi phí đào tạo phát sinh trong thời gian đào tạo kéo dài.

   Như vậy, anh/chị là giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn thì thời gian đào tạo được tính vào thời gian công tác liên tục để được hưởng một số chế độ theo quy định.

   2. Giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo nâng trình độ chuẩn trong trường hợp nào?

   Theo Điều 11 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định đền bù chi phí đào tạo như sau:

   1. Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

   b) Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, trừ trường hợp có lí do khách quan bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

   c) Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

   2. Chi phí đền bù, cách tính chi phí đền bù, trình tự, thủ tục đền bù chi phí đào tạo áp dụng thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

   Theo đó, giáo viên vi phạm một trong các trường hợp trên sẽ bị đền bù chi phí đào tạo nâng trình độ chuẩn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn