Thời gian tối đa mà sinh viên phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí?

26/04/2022

Trường hợp em nhận được giấy thông báo của nhà trường buộc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm thì em được trả trong vào bao nhiêu năm vậy ạ?

  • Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về thu hồi chi phí bồi hoàn

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sinh viên hoặc gia đình phải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn để làm thủ tục bồi hoàn.

   Thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tối đa là 4 năm, kể từ khi sinh viên sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí.

   Trường hợp sinh viên hoặc gia đình chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn quá thời hạn quy định thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

   Như vậy, kể từ khi bạn nhận được quyết định thông báo bồi hoàn kinh phí sinh hoạt thì tối đa là 4 năm bạn phải thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn này. Bạn căn cứ quy định trên để thực hiện đúng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn