Thu học phí tại tỉnh Thừa Thiên- Huế

26/04/2022

Năm học mới đã bắt đầu, là các bậc phụ huynh tôi rất quan tâm đến vấn đề học phí cho các con. Nay qua chuyên mục trên Báo Nông nghiệp Việt Nam tôi xin luật sư nêu rõ quy định mức đóng học phí trên địa bàn nông thôn và miền núi tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế, năm nay có gì thay đổi không, việc thu quy định như thế nào?

  • Ngày 7/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế như sau: Nhìn chung mức thu học phí năm học 2014-2015 không có gì thay đổi so với mức thu học phí của năm học 2013-2014, cụ thể: Đối với vùng đồng bằng - nông thôn sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà và nhóm các xã. Theo đó, với nhóm thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà mức đóng cho bậc Trung học phổ thông là 40.000 đ; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 42.000 đ; Trung học cơ sở là 30.000 đ; 45.000 đ đối với mầm non không bán trú và 60.000 đ đối với mầm non bán trú. Với nhóm các xã vùng đồng bằng - nông thôn, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 30.000 đ; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 30.000 đ; Trung học cơ sở là 20.000 đ; 30.000 đ đối với mầm non không bán trú và 40.000 đ đối với mầm non bán trú. Khu vực miền núi cũng được chia thành 2 nhóm: Nhóm các thị trấn và nhóm các xã. Nhóm các thị trấn mức đóng hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 15.000 đ; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 20.000 đ; Trung học cơ sở là 10.000 đ; 15.000 đ đối với mầm non không bán trú và 20.000 đ đối với mầm non bán trú. Với các xã khu vực miền núi, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 10.000 đ; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 10.000 đ; Trung học cơ sở là 5.000 đ; 8.000 đ đối với mầm non không bán trú và 10.000 đ đối với mầm non bán trú. Về quản lý và sử dụng học phí như sau: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông THCS học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn