Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của trường mầm non

Ngày hỏi:25/03/2017

Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của trường mầm non được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của trường mầm non được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngân Trang (trang****@gmail.com)

  • Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của trường mầm non được quy định tại Điều 24 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT như sau:

    1. Trường hợp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục còn thời hạn mà trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì giấy chứng nhận chất lượng giáo dục bị thu hồi.

    2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi sở giáo dục và đào tạo có văn bản khẳng định trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, công bố công khai trên website của sở giáo dục và đào tạo.

    Trên đây là quy định về Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục của trường mầm non. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn