Thủ tục xin cấp lại văn bằng chứng chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 09/03/2023

Xin hỏi tại TP.HCM, thủ tục xin cấp lại văn bằng chứng chỉ tại tại Sở Giáo dục và Đào tạo như thế nào? - Câu hỏi của Hữu Tín (Lào Cai).

  • Thủ tục xin cấp lại văn bằng chứng chỉ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

   Căn cứ khoản 3 Điều 16 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 về thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ có quy định như sau:

   Cấp lại văn bằng, chứng chỉ

   ...

   3. Thủ tục cấp lại văn bằng, chứng chỉ như sau:

   a) Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ gồm: đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ; văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại; giấy tờ chứng minh Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ;

   b) Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

   Vậy, thủ tục xin cấp lại văn bằng chứng chỉ tại tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh được quy định như sau:

   Bước 1: Người có yêu cầu cấp lại văn bằng, chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại văn bằng, chứng chỉ một bộ hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

   + Đơn đề nghị cấp lại văn bằng, chứng chỉ;

   + Văn bằng, chứng chỉ đề nghị cấp lại;

   + Giấy tờ chứng minh Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ.

   Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

   Trường hợp mẫu văn bằng, chứng chỉ tại thời điểm cấp văn bằng, chứng chỉ đã thay đổi, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ hiện hành để cấp cho người được cấp lại văn bằng, chứng chỉ.


   (Hình từ Internet)

   Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp lại văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp nào?

   Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 16 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 về việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ có quy định như sau:

   Cấp lại văn bằng, chứng chỉ

   1. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

   2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cấp lại văn bằng, chứng chỉ.

   ...

   Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp lại văn bằng, chứng chỉ khi văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của Sở Giáo dục và Đào tạo.

   Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

   Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào?

   Tại Điều 5 Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 349/QĐ-SGDĐT năm 2023 quy định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

   - Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm:

   +) Kiểm tra, đối chiếu và ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trong văn bằng, chứng chỉ. Yêu cầu người được cấp văn bằng, chứng chỉ xác nhận về việc đã kiểm tra thông tin, xác nhận các yêu cầu chỉnh sửa thông tin và cung cấp các căn cứ yêu cầu chỉnh sửa thông tin;

   +) Lập đầy đủ hồ sơ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ theo quy định của Quy chế này;

   +) Bảo đảm tính chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ;

   +) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ để bảo quản văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

   - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm:

   +) Ban hành quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Sở Giáo dục và Đào tạo. Quy chế phải quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và chế tài xử lý khi để xảy ra vi phạm;

   +) Tổ chức in, cấp văn bằng, chứng chỉ đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy định;

   +) Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

   +) Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo quy định;

   +) Phân công thừa lệnh đối với Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ký ban hành Công văn trả lời kết quả:

   ++ Xác thực văn bằng, chứng chỉ khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

   ++Đối với các trường hợp không đủ điều kiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam .

   +) Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ theo quy định; cấp lại văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

   +) Chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn