Tiêu chuẩn của tiêu chí Giám sát, đánh giá chất lượng trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng

26/04/2022

Tiêu chí Giám sát, đánh giá chất lượng trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng gồm những tiêu chuẩn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phan Chí Nguyện, hiện đang công tác tại UBND phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được biết vừa có văn bản mới quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sắp có hiệu lực. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi có câu hỏi muốn nhờ ban biên tâp tư vấn, cụ thể như sau: Theo quy định mới này thì trong hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, tiêu chí Giám sát, đánh giá chất lượng bao gồm những tiêu chuẩn nào? Văn bản này cụ thể là văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, chân thành cảm ơn! (0946***)

  • Theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực ngày 24/07/2017) thì tiêu chí Giám sát, đánh giá chất lượng bao gồm những tiêu chuẩn sau:

   a) Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

   b) Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.

   c) Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.

   d) Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.

   đ) Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.

   e) Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).

   g) Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

   h) Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

   Trên đây là những tư vấn về tiêu chuẩn của tiêu chí Giám sát, đánh giá chất lượng trong kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng. Hi vọng rằng giải đáp trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý độc giả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm và tham khảo thêm tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn