Tới đâu để xin cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3?

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trường hợp bằng tốt nghiệp cấp 3 bị mất muốn được cấp lại thì đến đâu để xin cấp lại? Mong sớm nhận phản hồi.

  • Tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định về việc cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc như sau:

   - Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là việc cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao.

   Như vậy, theo quy định nêu trên thì cơ quan nào đang quản lý sổ gốc vằn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền cấp bản sao.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   Việc lập sổ gốc cấp văn bằng, cấp phát và quản lý đối với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện như sau:

   - Sau khi lập sổ gốc cấp văn bằng theo quy định tại khoản 1 Điều này, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo giao văn bằng đã được ghi đầy đủ nội dung và ký, đóng dấu cho các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (gọi chung là nhà trường) để phát văn bằng cho người được cấp văn bằng;

   - Nhà trường ghi các thông tin của văn bằng vào Sổ đăng bộ và phát văn bằng cho người được cấp văn bằng; người được cấp văn bằng ký nhận văn bằng trong cột ghi chú của Sổ đăng bộ;

   - Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể trình tự, thủ tục giao, nhận văn bằng giữa phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo với nhà trường; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý và phát văn bằng của nhà trường; quy định cụ thể việc lưu trữ văn bằng chưa phát cho người học.

   Và tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư có quy định về thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:

   - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp;

   - Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc lập và quản lý sổ gốc bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông do Sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Sở giáo dục đào tạo. Vậy nên để được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bạn phải đến hoặc gửi hồ sơ đến Sở giáo dục đào tạo quản lý trường cấp 3 nơi học để được cấp lại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn