Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025

26/04/2022

Cho tôi hỏi: Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 được quy định thế nào?

  • Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 1363/QĐ-TTG năm 2019 quy định Trách nhiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025 như sau:

   Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành, địa phương có liên quan bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ (nếu có), vốn ODA và các chương trình, dự án, đề án trọng điểm quốc gia để thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển nhân lực và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn