Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 22/06/2022

Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045. Trách nhiệm của Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào? Trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như nào? 

  • Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

   Căn cứ Tiểu mục 7 Mục V Điều 1 Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

   7. Bộ Khoa học và Công nghệ

   Chủ trì, đề xuất các chương trình, đề án, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đối với giáo dục nghề nghiệp.

   Trách nhiệm của Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

   Theo Tiểu mục 8 Mục V Điều 1 Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan như sau:

   8. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác có liên quan

   - Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ 05 năm và hằng năm để phát triển giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.

   - Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, tiểu dự án trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

   - Đánh giá sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm về tình hình thực hiện Chiến lược, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   Trách nhiệm của Đài Truyền hình Việt Nam trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

   Tại Tiểu mục 9 Mục V Điều 1 Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí như sau:

   9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí

   Thực hiện tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Tăng cường thời lượng, chất lượng tin bài tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn