Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp

26/04/2022

Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Ngọc, là công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể như sau: Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 12 Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành và hướng dẫn triển khai, áp dụng đối với các định mức kinh tế - kỹ thuật ngành.

   - Định kỳ rà soát, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung đối với định mức kinh tế - kỹ thuật ngành đã ban hành cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội hàng năm, giai đoạn.

   - Xây dựng kế hoạch theo lộ trình và bố trí nguồn lực để triển khai xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; tổng hợp chung tình hình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

   - Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấm đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn