Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

26/04/2022

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện được pháp luật quy định thế nào? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Huyền My, hiện đang công tác tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi muốn hỏi, trong công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường thì các Bộ và cơ quan có liên quan có trách nhiệm gì? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (huyenmy***@gmail.com)

  • Ngày 05/9/2017, Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường chính thức có hiệu lực. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục), lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dạy kỹ năng, lớp dạy năng khiếu, lớp dạy văn hóa, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không được đi học ở nhà trường (sau đây gọi chung là lớp độc lập) có người học dưới 18 tuổi; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Điều 12 Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện gồm có:

   1. Chỉ đạo triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý.

   2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục, lớp độc lập thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ trong bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 80/2017/NĐ-CP để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn