Trách nhiệm của các trường có đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm

Ngày hỏi:19/02/2020

Cho tôi hỏi, không biết những trường có đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm có trách nhiệm gì trong việc thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Điều 16 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020) quy định trách nhiệm của các trường có đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm như sau:

   - Căn cứ vào tình hình cụ thể, trường chủ động lập kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài và các nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

   - Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, trường có thể lựa chọn đánh giá theo tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư này hoặc theo tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn