Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Ngày hỏi:15/02/2020

Hiện đang công tác trong ngành giáo dục. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục?

  • Tại Điều 15 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Thực hiện theo cơ chế phối hợp được quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

   - Chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

   - Chủ trì, quyết định lựa chọn cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ BDTX cho giáo viên, cán bộ quản lý theo thẩm quyền và theo quy định tại Quy chế này.

   - Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nguồn kinh phí BDTX và các điều kiện liên quan phục vụ công tác BDTX theo quy định. Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm, từ kinh phí hỗ trợ của các chương trình, dự án hoặc từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

   - Báo cáo công tác BDTX giáo viên, cán bộ quản lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) vào tháng 6 hằng năm (ngay sau khi năm học kết thúc) và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn