Trên 65 tuổi có được làm chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ không?

26/04/2022

Trên 65 tuổi có được làm chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ không? Chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có được thỏa thuận mức học phí với cha mẹ trẻ không? Chào luật sư, tôi hiện nay đã 66 tuổi, muốn làm chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có được không? Khi hoạt động nhóm trẻ thì có được thỏa thuận mức học phí với cha mẹ trẻ hay là phải sử dụng mức học phí do cơ quan nhà nước ban hành? Xin được giải đáp.

  • Trên 65 tuổi có được làm chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ không?

   Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT quy định về chủ nhóm trẻ như sau:

   1. Chủ nhóm trẻ là cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ.

   2. Tiêu chuẩn

   - Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Phẩm chất, đạo đức tốt;

   - Dưới 65 tuổi;

   - Sức khỏe tốt;

   - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

   Như vậy, người trên 65 tuổi không đủ tiêu chuẩn để làm chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ theo như quy định trên.

   Chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ có được thỏa thuận mức học phí với cha mẹ trẻ không?

   Theo Khoản 3 Điều trên có quy định như sau:

   3. Nhiệm vụ và quyền hạn

   a) Nhiệm vụ

   - Chỉ đạo, điều hành hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Đối xử công bằng, tôn trọng trẻ em và người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn thương tích;

   - Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, tài liệu phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

   - Bảo đảm các chế độ, chính sách cho trẻ em và người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định;

   - Thực hiện công khai theo quy định.

   b) Quyền hạn

   - Được ký hợp đồng lao động với người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định;

   - Được đồng thời làm người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

   - Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em;

   - Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý;

   - Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

   Theo đó, chủ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 07 trẻ được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ trẻ theo quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn