Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo

Ngày hỏi:01/05/2017

Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định về liên kết đào tạo Đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:

   Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo:

   a) Cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo xây dựng hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Quy định này và gửi 01 bộ về cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện liên kết đào tạo quy định tại khoản 1, Điều này để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo;

   b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện liên kết đào tạo ra quyết định cho phép thực hiện liên kết đào tạo hoặc có văn bản không đồng ý cho thực hiện liên kết đào tạo.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trình tự và thủ tục đăng ký thực hiện liên kết đào tạo. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn