Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khi công tác vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019

Ngày hỏi:14/10/2019

Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khi công tác vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 1/12/2019 được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  • Theo Điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019) thì:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

   1. Trường hợp được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí, chi phí đi lại từ nơi làm việc đến nơi học tập;

   2. Trường hợp công tác tại vùng dân tộc ít người tự học tiếng dân tộc để phục vụ nhiệm vụ được giao thì được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng dân tộc ít người bằng số tiền hỗ trợ cho việc học tập ở các trường, lớp chính quy.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 Nghị định 76/2019/NĐ-CP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn