Trường đào tạo thạc sĩ thì giảng viên phải đáp ứng những điều kiện gì?

26/04/2022

Xin được hỏi, theo quy định mới thì trường có giảng viên đào tạo thạc sĩ phải đáp ứng những điều kiện nào?

  • Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ trong giáo dục đại học như sau:

   Yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình thạc sĩ:

   - Giảng viên có trình độ tiến sĩ;

   - Có ít nhất 05 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, trong đó có một giáo sư hoặc phó giáo sư chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo;

   - Có giảng viên cơ hữu với chuyên môn phù hợp chủ trì giảng dạy đối với từng môn học, học phần của chương trình;

   - Có đủ người hướng dẫn để đảm bảo tỷ lệ tối đa 05 học viên trên một người hướng dẫn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn