Trượt kỳ thi khảo sát giáo viên không được nâng ngạch lương đúng không?

26/04/2022

Xin hỏi một giáo viên đến hạn nâng lương thường xuyên 6 tháng cuối năm mà năm học vừa qua phòng giáo dục tổ chức thi khảo sát giáo viên mà giáo viên đó bị trượt nên giáo viên đó không được xét nâng lương thường xuyên là đúng hay sai?

  • Theo Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định điều kiện xét nâng bậc lương như sau:

   - Có đủ thời gian giữ bậc lương:

   + Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

   + Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

   + Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

   - Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

   - Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

   Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ 3 điều kiện trên thì bạn được xét nâng ngạch lương theo quy định, việc bạn trượt kỳ thi khảo sát giáo viên không liên quan đến việc xét nâng ngạch lương của bạn.

   Vậy nên, khi bạn đủ các điều kiện trên mà cơ quan không nâng ngạch lương cho bạn với lý do trượt kỳ thi khảo sát giáo viên là trái quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn