Việc đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Việc đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

 • Việc đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử được quy định như thế nào?
  (ảnh minh họa)
 • Việc đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 với nội dung như sau:

  - Các thông tin pháp luật sau đây phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  + Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức;

  + Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành hoặc do cơ quan, tổ chức phối hợp ban hành;

  + Các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức;

  + Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật.

  - Ngoài các thông tin quy định như trên thì còn khuyến khích các cơ quan, tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử các thông tin khác về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật, hỏi - đáp pháp luật cần thiết cho người dân.

  Trên đây là nội dung giải đáp về việc đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn