Viên chức có được chuyển sang công chức không qua thi tuyển khi có bằng đại học?

26/04/2022

Mình là viên chức đã làm việc tại một đơn vị sự nghiệp được hơn 7 năm. Nhưng lúc xin vào làm thì mình chỉ là trình độ Cao đẳng. Sau đó mình vừa làm vừa học và tốt nghiệp Đại học vào năm 2017. Vậy mình có đủ điều kiện để được xét tuyển đặc cách mà không qua thi tuyển công chức không?

  • Viên chức có được chuyển sang công chức không qua thi tuyển khi có bằng đại học?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV như sau:

   "Điều 10. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

   1. Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bao gồm:

   a) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);
   ...

   Đối với thông tin bạn cung cấp thì bạn là viên chức công tác đã 7 năm và vị trí công tác đấy yêu cầu bằng cao đẳng.

   Tuy nhiên, theo quy định để tiếp nhận công chức không qua thi tuyển (đặc cách) thì phải có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên.

   Như vậy, bạn không có đủ điều kiện để xét đặc cách công chức vì bạn chưa có thời gian công tác ít nhất 5 năm ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BNV Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn