Xếp hạng năm đào tạo và học lực đối với người học trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

26/04/2022

Tôi đang giảng dạy tại một trường cao đẳng ở khu vực miền Tây. Tôi được biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về Xếp hạng năm đào tạo và học lực đối với người học trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ? Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com

  • Xếp hạng năm đào tạo và học lực đối với người học trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ được hướng dẫn tại Điều 23 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (Có hiệu lực từ 26/04/2017), theo đó:

   Điều 23. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

   1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng kiến thức, kỹ năng tích lũy người học được xếp hạng năm đào tạo: người học năm thứ nhất, người học năm thứ hai, người học năm thứ ba. Tùy thuộc khối lượng kiến thức, kỹ năng của từng chương trình, hiệu trưởng quy định cụ thể giới hạn khối lượng kiến thức, kỹ năng để chuyển xếp hạng năm đào tạo.

   2. Xếp loại kết quả học tập

   a) Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ được căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ đó theo thang điểm 4, cụ thể:

   - Loại xuất sắc: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;

   - Loại giỏi: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;

   - Loại khá: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;

   - Loại trung bình: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;

   - Loại yếu: điểm trung bình chung tích lũy thấp hơn 2,00.

   b) Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

   - Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết quả học tập (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Thông tư này);

   - Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại (không tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ).

   3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp loại người học về học lực.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Xếp hạng năm đào tạo và học lực đối với người học trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ, được quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn