Xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm

26/04/2022

Xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Phương, hiện đang sống tại Gia Lai. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tuyển sinh dự bị đại học ngành sư phạm, cụ thể là vấn đề: Xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  • Xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 12 Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Điều kiện xét chọn và phân bổ

   a) Được vào học trình độ đại học:

   - Xếp loại rèn luyện cả năm đạt khá trở lên;

   - Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

   b) Được vào học trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm:

   - Xếp loại rèn luyện cả năm đạt khá trở lên;

   - Điểm tổng kết của các môn học đạt từ 4,0 trở lên (theo thang điểm 10).

   2. Quy trình xét chọn và phân bổ

   Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở dự bị đại học phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học;

   Hội đồng xét chọn và phân bổ học sinh vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm của các cơ sở dự bị đại học căn cứ chỉ tiêu phân bổ của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm thực hiện quy trình xét chọn theo các bước sau:

   a) Thông báo xét chọn và phân bổ: các cơ sở dự bị đại học công bố công khai chỉ tiêu phân bổ của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm, phương thức xét chọn và phân bổ, hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm (mỗi học sinh được đăng ký không quá 03 nguyện vọng);

   b) Tiếp nhận đơn đăng ký nguyện vọng của học sinh: các cơ sở dự bị đại học thu nhận đơn đăng ký xét chọn của học sinh, tiến hành nhập dữ liệu số lượng học sinh đăng ký xét chọn theo từng nguyện vọng vào từng cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm;

   c) Tổ chức xét chọn và phân bổ: căn cứ vào kết quả rèn luyện, điểm tổng kết của các môn thi cuối khóa, nguyện vọng của học sinh và chỉ tiêu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng sư phạm; trung cấp sư phạm xét chọn và phân bổ học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với những trường (hoặc ngành học) có số lượng học sinh đăng ký theo học lớn hơn chỉ tiêu thì căn cứ điểm tổng kết của các môn thi cuối khóa để chọn học sinh có kết quả học tập từ cao trở xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu; những học sinh còn lại chuyển sang các trường (hoặc ngành học) khác, trường hợp nhiều học sinh có điểm tổng kết các môn thi cuối khóa bằng nhau thì xét đến điểm tổng kết của môn Tin học và môn Tiếng Anh. Trường hợp học sinh không được xét chọn theo nguyện vọng 1 thì tiếp tục được xét chọn theo nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

   3. Hồ sơ phân bổ học sinh dự bị đại học

   Hồ sơ do các cơ sở dự bị đại học bàn giao cho cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng sư phạm; trường trung cấp sư phạm tiếp nhận học sinh dự bị đại học gồm:

   a) Hồ sơ nhập học dự bị đại học;

   b) Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

   Trên đây là nội dung tư vấn về xét chọn và phân bổ vào học hệ dự bị đại học sư phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn