Xét duyệt chế độ cho học sinh vùng khó khăn

26/04/2022
Gia đình tôi là hộ nghèo, sinh sống ở huyện Mèo Vạc. Năm nay tôi có cháu lớn học cấp II, nhà cách trường 15 km. Tôi xin luật gia hướng dẫn các thủ tục xét duyệt cho cháu được hưởng chế độ của Nhà nước đối với học sinh vùng sâu xa có khó khăn
    • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2013 ngày 16/7/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định số 12/2013 ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phố thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì trình tự xét, phê duyệt để được hưởng chế độ hỗ trợ như sau: Hằng năm, sau ngày tựu trường, nhà trường tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết thông báo, học sinh nộp hồ sơ cho nhà trường. Khi nộp hồ sơ, học sinh phải xuất trình bản gốc kèm theo bản sao các loại giấy tờ quy định trong hồ sơ. Người nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu bản sao với bản gốc, ký xác nhận đã đối chiếu bản sao với bản gốc và ghi rõ họ tên vào bản sao để đưa vào hồ sơ của học sinh. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, hội đồng tổ chức xét duyệt và gửi danh sách học sinh được đề nghị hưởng chính sách kèm bản sao hồ sơ xét duyệt về sở giáo dục và đào tạo. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ của các trường, sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của toàn tỉnh, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ trình của sở giáo dục và đào tạo, UBND cấp tỉnh xem xét và phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ. Sở Giáo dục và đào tạo gửi các trường kết quả phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh để nhà trường thông báo công khai kết quả và tổ chức thực hiện. Phương thức chi trả: Việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả hằng tháng. Tùy theo điều kiện cụ thể, nhà trường quyết định giữ lại kinh phí hỗ trợ tiền ăn để tổ chức nấu ăn cho học sinh hoặc chi trả tiền mặt cho học sinh. Trên đây là những quy định chung, anh liện hệ với nhà trường mà cháu chuẩn bị vào học năm học mới để được hưởng dẫn các thủ tục đề nghị hưởng chế độ trợ cấp cho cháu theo quy định

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn