Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

26/04/2022
Một số cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, hỏi: Cán bộ, giáo viên làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn có được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” không?
  • Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4, Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29-8-2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” thì:

   “Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại điểm a, khoản 1 của Điều này bao gồm:

   - Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì thời gian làm việc thực tế tại địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

   - Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc Giáo viên giỏi cấp cơ sở thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

   - Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua hoặc Giáo viên giỏi cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 2,0 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.”

   Như vậy, cán bộ, giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo công tác, làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước thì thời gian công tác đó được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và phải có tổng thời gian công tác trong ngành 20 năm trở lên. Trường hợp cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 4 Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn