05 điều kiện tổ chức đầu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về bảo trì đường thủy nội địa

26/04/2022

Theo quy định mới thì việc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được thực hiện khi có đủ các điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ!

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định điều kiện tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, cụ thể như sau:

   - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

   - Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt;

   - Thông tin về đấu thầu đã được đăng tải theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

   - Nội dung, danh mục dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được phê duyệt;

   - Giá gói thầu dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được duyệt theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn