Biển phụ hướng đường ưu tiên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Biển phụ hướng "đường ưu tiên" được quy định như thế nào? Quy định về biển phụ "hướng rẽ"? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

  • 1. Biển phụ hướng đường ưu tiên được quy định như thế nào?

   Căn cứ Phụ Lục F.8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định như sau:

   F.8 Biển số S.506 (a,b) "Hướng đường ưu tiên"

   a) Biển số S.506a được đặt bên dưới biển chỉ dẫn số I.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

   b) Biển số S.506b được đặt bên dưới biển số W.208 và biển số R.122 trên đường không ưu tiên để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

   506a 506b

   a) Biển số S.506a b) Biển số S.506b

   Hình F.8 - Biển số S.506

   2. Quy định về biển phụ "hướng rẽ"?

   Theo Phụ Lục F.9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định như sau:

   F.9 Biển số S.507 "Hướng rẽ"

   a) Biển số S.507 được sử dụng độc lập để báo trước cho người tham gia giao thông biết chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

   b) Biển được đặt trong trường hợp người tham gia giao thông khó nhận biết hướng rẽ của đường. Biển có thể đặt đồng thời hai biển ngược chiều nhau để chỉ hướng rẽ trái và rẽ phải, với độ cao đặt biển từ 1,2 m đến 1,5 m. Trường hợp cần dẫn hướng trong đường cong có thể sử dụng tiêu phản quang.

   c) Biển không thay thế cho việc đặt các biển báo nguy hiểm số W.201 (a,b) và W.202 (a,b,c).

   Hình F.9 - Biển số S.507

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn