Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe cho xe của Bộ Công an?

Ngày hỏi:14/03/2019

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe cho xe của Bộ Công an? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Đối với vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có quy định như sau:

   Cục Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số xe của Bộ Công an và xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; xe ô tô mua sắm từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 64/2017/TT-BCA.

   => Như vậy, theo quy định này thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe cho xe của Bộ Công an là Cục Cảnh sát giao thông bạn nhé.

   Trên đây là nội dung giải đáp về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe cho xe của Bộ Công an.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn