Công việc của Sĩ quan An ninh Tàu theo Bộ luật ISPS

26/04/2022

Công việc của Sĩ quan An ninh Tàu theo Bộ luật ISPS. Em chào các anh chị Ban biên tập Thư Ký Luật. Em có nguyện vọng sau khi học xong sẽ tham gia hoạt động trên tàu vận tải hàng hải. Em có nghe giới thiệu nghề nghiệp về vị trí Sĩ quan An ninh Tàu, với công việc liên quan đến vấn đề an ninh tàu và bến cảng. Nay xin các anh chị có thể giới thiệu cụ thể hơn về Sĩ quan An ninh Tàu được không ạ, quy định tại văn bản cụ thể nào? Em xin cảm ơn!

  • Nội dung này được quy định tại Bộ luật ISPS (Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng 2002) có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.

   Đầu tiên bạn cần hiểu được Sĩ quan An ninh Tàu là một người trên tàu, chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được Công ty chỉ định, có trách nhiệm đối với an ninh của tàu, bao gồm cả việc thực thi và duy trì Kế hoạch An ninh Tàu và giữ liên lạc với Nhân viên An ninh Công ty và các Nhân viên An ninh Bến cảng.

   Sĩ quan An ninh Tàu phải được bổ nhiệm cho mỗi tàu.

   Về nhiệm vụ và trách nhiệm của sĩ quan an ninh tàu phải bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn:

   .1. thực hiện các kiểm tra an ninh thường kỳ tàu để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp được duy trì;

   .2. duy trì và giám sát việc triển khai Kế hoạch An ninh Tàu, kể cả việc bổ sung sửa đổi kế hoạch;

   .3. phối hợp các khía cạnh an ninh trong hoạt động làm hàng, các đồ dự trữ của tàu với những người trên tàu và với những nhân viên an ninh phù hợp của bến cảng;

   .4. đề xuất những bổ sung sửa đổi cho Kế hoạch An ninh Tàu;

   .5. báo cáo cho Nhân viên An ninh Công ty về bất kỳ khiếm khuyết và sự không phù hợp nào được phát hiện trong các lần đánh giá nội bộ, soát xét định kỳ, các đợt kiểm tra và thẩm tra an ninh về tính phù hợp, và thực hiện các hành động khắc phục;

   .6. nâng cao ý thức và cảnh giác an ninh;

   .7. đảm bảo việc đào tạo đầy đủ cho những người trên tàu, nếu phù hợp;

   .8. báo cáo tất cả các sự cố an ninh;

   .9. phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch an ninh tàu với Nhân viên An ninh Công ty và nhân viên an ninh phù hợp của bến cảng; và

   .10. đảm bảo các thiết bị an ninh, nếu có, được hoạt động, thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng phù hợp.

   (Mục 12 Phần A, xem hướng dẫn chi tiết tại Mục 12 Phần B)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về công việc của Sĩ quan An ninh Tàu theo Bộ luật ISPS. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn