CSGT không lập biên bản xử phạt có quyền tạm giữ phương tiện lưu thông của người vi phạm giao thông không?

26/04/2022

Chào tổ tư vấn. Anh chị cho tôi hỏi: Tôi cho bạn tôi mượn xe của tôi để nó đi học. Nhưng nó gặp CSGT và bị kiểm tra hành chính xử phạt nó với hành vi lấn lane. Tuy nhiên, nó không chấp hành và CSGT cũng không lập biên bản xử phạt. Vậy mà CSGT vẫn tịch thu xe của tôi. Vậy, anh chị cho tôi hỏi là hành vi không lập biên bản của CSGT mà tạm giữ phương tiện nêu trên là có phù hợp hay không?

  • Theo quy định tại Khoản 9 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

   Điều 125. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

   9. Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính, trong mọi trường hợp khi bị tạm giữ phương tiện thì người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện phải lập biên bản. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình bạn có thể làm đơn khiếu nại tới cơ quan của người tạm giữ phương tiện xe của bạn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn