Điều kiện về chuyên môn thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

26/04/2022

Theo quy định mới của Bộ Giao thông vận tải thì thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam cần có những điều kiện về chuyên môn gì?

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 43/2019/TT-BGTVT (Có hiệu lực ngày 08/01/2020) quy định những điều kiện về chuyên môn mà thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Có đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp. Trường hợp chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cửa quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam ký thỏa thuận công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp theo quy tắc II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3, III/4, III/5, III/6, III/7, IV/2, V/1-1, V/1-2 của Công ước STCW thì phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn;

   - Kinh nghiệm: đã có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn