Điều kiện về nhân lực đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới mới nhất

26/04/2022

Có phải điều kiện về nhân lực đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới lại bị thay đổi rồi đúng không ạ? Vậy thì theo quy định mới đó thì điều kiện đó được quy định cụ thể như thế nào? Tôi đang tìm hiểu để xin đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mà quy định cứ thay đổi như thế này thì nản quá. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra lần đầu và định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới.

   Trong đó, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới là chứng chỉ xác nhận đơn vị đăng kiểm đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

   Các tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

   Trong đó, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) thì nhân lực trong đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo các điều kiện sau:

   - Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

   - Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định.

   - Có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đáp ứng các quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

   Do đó, trường hợp qua năm 2019 bạn mới làm thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới thì áp dụng theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn