DN kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có được sở hữu cổ phần trong DN kiểm định xe cơ giới không?

26/04/2022

Công ty chúng tôi là công ty kinh doanh vận tải bằng xe ô tô muốn mua cổ phần của một công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới nhưng có một số phân vân cần được giải đáp. Xin cho hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có được sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không? Nếu có thì tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa là bao nhiêu ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ!

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới. Các tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 63/2016/NĐ-CP thì việc thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

   - Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   - Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không được kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới hoặc có liên quan trực tiếp với tổ chức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Nếu tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới là công ty cổ phần thì tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới chỉ được nắm giữ không quá 10% cổ phần của tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

   Do đó, kết luận: Trường hợp công ty bạn là công ty kinh doanh vận tải bằng xe ô tô muốn mua cổ phần của một công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới thì được mua cổ phần theo quy định của pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, tổng số cổ phần mà công ty bạn được phép nắm giữ tại một tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới không quá 10% cổ phần của tổ chức đó.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn