Đường bộ chỉ được đặt tên của các doanh nhân nổi tiếng?

26/04/2022

Theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ thì tên đường chỉ được đặt tên của các danh nhân nổi tiếng phải không?

  • Căn cứ Khoản 1a Điều 40 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

   Đường bộ được đặt tên hoặc số hiệu như sau:

   Tên đường được đặt tên danh nhân, người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa, tên địa danh hoặc tên theo tập quán; số hiệu đường được đặt theo số tự nhiên kèm theo chữ cái nếu cần thiết; trường hợp đường đô thị trùng với quốc lộ thì sử dụng cả tên đường đô thị và tên, số hiệu quốc lộ.

   Như vậy, theo quy định trên thì tên đường bộ ngoài tên của các danh nhân thì có thể đặt theo tên người có công hoặc tên di tích, sự kiện lịch sử, văn hóa, tên địa danh hoặc tên theo tập quán.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn