Đường chuyên dùng là gì?

Ngày hỏi:25/12/2017

Đường chuyên dùng là gì? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Nguyễn Trần Hải Đăng, hiện nay tôi đang làm việc tại Quận 6, Tp.HCM. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Đường chuyên dùng là gì? Thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.   

  • Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì đường chuyên dùng được hiểu như sau:

   Đường chuyên dùng là đường chuyên phục vụ cho việc vận chuyển, đi lại của một hoặc một số cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Thẩm quyền phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ quy định như sau (Khoản 2 Điều này):

   a) Hệ thống quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định;

   b) Hệ thống đường tỉnh, đường đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải (đối với đường tỉnh) và thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng (đối với đường đô thị);

   c) Hệ thống đường huyện, đường xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý;

   d) Hệ thống đường chuyên dùng do cơ quan, tổ chức, cá nhân có đường chuyên dùng quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với đường chuyên dùng đấu nối vào quốc lộ; ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường chuyên dùng đấu nối vào đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện; ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đường chuyên dùng đấu nối vào đường xã.

   Trên đây là nội dung tư vấn về định nghĩa đường chuyên dùng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Luật Giao thông đường bộ 2008.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn